Veri Tabanları

Abone veri tabanlarından İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli yararlanabilir.

Bilgi Merkezi kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan veri tabanlarına abone olmaktadır. Veri tabanları kampüs içinden doğrudan, kampüs dışından ise vekil sunucu (proxy) üzerinden 7/24 kullanılabilmektedir.
 
Abone Veri Tabanları Açık Erişim Veri Tabanları İntihal Veri Tabanları Deneme Veri Tabanları


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Çok disiplinli
İçerik : Sosyal ve beşeri bilimler alanında olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren bir veri tabanıdır.
Bu kaynak, 8,800’e yakını tam metin olmak üzere 17,000’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,300 kadarı aynı zamanda hakemlidir. Tam metin içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı doküman türünü tam metin olarak içerir. Ayrıca temel alan indekslerinde ve atıf indekslerinde yer alan dergilerin önemli bir kısmının tam metinlerini içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Tez Veri Tabanı
Konu : Çok disiplinli
İçerik : American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu halde 1902’den günümüze kadar uzanan 172,000’den fazla doktora tezi içerir. American Doctoral Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi
İçerik : Bu veri tabanı 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kaydın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileriN, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri
İçerik : Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Business Source Complete, içerdiği faklı doküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Veri tabanı 2.000’e yakını hakemli olmak üzere 3,800’e yakın tam metin dergiyi içerir. Ayrıca en önemli 5 popüler dergiyi (Bloomberg Businessweek, Forbes, Fortune, Harvard Business Review, Money) aktif tam metin, gecikmesiz olarak ve arşivleri ile birlikte içeren tek veri tabanıdır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : Dergi Yayımlama Sistemi
Konu : Çok Disiplinli
İçerik : TÜBİTAK ULAKBİM bir dergi yayımlama ve yönetim sistemi olan OJS için barındırma hizmeti vermektedir. Türkiye’de yayınlanan 1.400’den fazla akademik dergiye, TÜBİTAK ULAKBİM’in oluşturduğu bu platformdan erişilmektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim


Smiley face Smiley face

Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : Değişik konularda 20 veri tabanı içermektedir. Bunlar; 1. Academic Search Complete, 2. Book Index with Reviews, 3. Business Source Complete, 4. ERIC, 5. Computers & Applied Science Complete, 6. Dynamed, 7. Environment Complete, 8. Health Source: Nursing / Academic Edition, 9. History Reference Center, 10. Humanities International Complete, 11. Legal Collection, 12. Library, Information Science & Technology Abstracts, 13. MasterFILE Premier, 14. MEDLINE, 15. Newspaper Source, 16. Professional Development Collection, 17. Psychology & Behavioral Sciences Collection, 18. Regional Business News, 19. Religion and Philosophy, 20. Serials Directory. Söz konusu veri tabanları yaklaşık 6500 akademik dergi içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Eğitim Bilimleri
İçerik : Education Index Retrospective, çoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. Veri tabanındaki bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Çok Disiplinli Veri Tabanı
Konu : Eğitim Bilimleri
İçerik : ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Muhasebe, Finans, Ekonomi, işletme, Yönetim, Strateji, Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal çalışmalar, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi Yönetimi, Pazarlama, Operasyonlar, Lojistik ve Kalite, Çevre Yönetimi, Kamu Yönetimi, Turizm ve Kütüphanecilik.
İçerik : Ana konuları işletme, yönetim ve ekonomi olan veri tabanı, özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerine hitap etmektedir. 306 adet tam metin dergi içermektedir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Çok Disiplinli Veri Tabanı
Konu : Çevre
İçerik : Doğa ile ilgili çok disiplinli bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki ilişkilere dikkat çeker. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi konuları kapsar. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : Bu veri tabanı hukuk alanında Türkiye’de yayımlanan 37’den fazla dergiyi içermektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler
İçerik : Bu değerli araştırma kaynağı sosyal ve beşeri bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri indekslemektedir ve içeriği 1907’ye kadar uzanmaktadır. Veri tabanı 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Bilim ve Teknoloji
İçerik : IEEE Xplore Veri Tabani; IEEE’nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere, konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950’ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Ansiklopedi
Konu : İslam
İçerik : İslam ve Müslüman dünyası ile ilgili tüm konu alanlarını kapsayan yayınların uluslararası sınıflandırılmış bibliyografik bilgilerine, farklı Avrupa dillerinde erişim sağlamaktadır. 1905’den günümüze, 475,000 den fazla kayda ve 3000’den fazla dergiye erişim bulunmaktadır. Index Islamicus tek başına temel bir kaynak değildir. Diğer kaynak ve literatürler için rehber niteliğinde; din, kültür ve Müslüman dünyası ile ilgili araştırma yapmak isteyen kullanıcılara yardımcı olmak üzere tasarlanmış, kapsamı sürekli büyümekte olan kitap, dergi makalesi ve haber kaynaklarından oluşturulmuş oldukça geniş kapsamlı bir veri tabanıdır. Index Islamicus içerdiği yayınları, karışık sınıflama ve eş anlamlı sözcükler sözlüğünü kullanarak görüntülemektedir. Bu sınıflandırmaların birçoğu oldukça çeşitlidir – ‘Modern Türk Tarihi’ ve ‘Türk Milliyetçiliği’ gibi İslam ile direkt ilişkili olabilecek konularda da bilgiler yer almaktadır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Dergi – Makale Veri Tabanı
Konu : Arkeoloji, Astronomi & Uzay, Bilgisayar & İnternet, Bilim – Teknoloji, Coğrafya, çevre, Dil & Edebiyat, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Felsefe, Fen Bilimleri, Gıda, Hukuk, İlahiyat, İletişim, İstatistik, Kamu Yönetimi, Kişisel Gelişim, Kültür & Sanat, Matematik, Mimarlık & Tasarım, Muhasebe & Vergi, Mühendislik, Psikoloji, Sağlık Hizmetleri, Satış & Pazarlama, Siyasal Bilimler, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Spor & Eğlence, Tarih, Tekstil, Tıp, Turizm, Yönetim.
İçerik : İdealonline, tıp, fen bilimleri, edebiyat, tarih, sanat, mühendislik gibi alanlarda kapsamlı ve geniş bilgiyi Türkçe kaynaklarda da bulabilmek için oluşturulan bir elektronik veri tabanıdır. İdealonline, bir kişiye dünyanın herhangi bir yerinden bilgisayarıyla yukarıda belirttiğimiz alanlarda her türlü bilgiye ulaşabilme imkanı sağlayan bir platformdur.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : e-Kitap
Konu : Sosyal Bilimler
İçerik : Satın alma yolu ile temin edilen elektronik kitaplardan oluşan bir veri tabanıdır.
Erişim Durumu : Satın Alma


Smiley face
Tür : Kütüphane Kataloğu
Konu : İbn Haldun Üniversitesi Bilgi Merkezi Kataloğu
İçerik : EKUAL veri tabanlarında toplu arama yapar.
Abonelik Durumu : İbn Haldun Üniversitesi


Smiley face Smiley face
Tür : Ansiklopedi
Konu : İslam
İçerik : 1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855’e ulaşmaktadır.
Abonelik Durumu : Ücretsiz


Smiley face Smiley face
Tür : İntihal
Konu : Benzerlik Kontrolü
İçerik : iThenticate veritabanı lisans anlaşması gereği, akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki intihal oranının tespiti için kullanılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilere ait ödev-proje ve tezlerin kontrolünde kesinlikle kullanılmamalıdır. Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Erişim için gerekli kullanıcı adı ve şifre Bilgi Merkezi Daire Başkanlığından sağlanabilir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Hukuk, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : JSTOR veri tabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel dergilerin eski sayılarının tümüne (bazı dergilerin son 2-5 yılı hariç), ilk sayılarından başlayarak, hatta bazıları 1600’lü yıllara kadar geri gitmek üzere tam metin erişim sağlamaktadır. JSTOR veri tabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, Orta Doğu çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika çalışmaları, Dilbilim, Slav çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konu başlıklarını kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Sözlük
Konu : LexiQamus, Osmanlıca el yazmalarındaki okunamayan kelimeleri çözmeyi amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.
İçerik : LexiQamus, el yazması Osmanlıca belgelerdeki okunması zor kelimelerin çözülmesi noktasında araştırmacılara yardımcı olmayı hedefler. 7 Haziran 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan LexiQamus kısa süre içinde Türkiye’den ve dünyadan birçok saygıdeğer kurumun teveccühüne mazhar olmuştur.
Abonelik Durumu : Ücretsiz


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Hukuk Veri Tabanı
Konu : Hukuk
İçerik : LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu, sürekli güncellenen, kapsamlı bir hukuk sistemidir.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi
İçerik : 1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bibliyografya, bibliyometri, bilgi yönetimi gibi konularda 600’den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Karma Veri Tabanı
Konu : Genel İlgi Alanları
İçerik : Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Referans Yönetim Sistemi
Konu : Mendeley araştırmalarınızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve yeni araştırmaları keşfetmenize olanak tanıyan üCRETSİZ bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağdır.
İçerik : Referanslarınızı otomatik olarak istediğiniz stilde oluşturur, Yanınızda bilgisayarınız olmasa dahi, daha önce kullandığınız dokümanlara online erişim imkanı sağlar,
Bilgisayarınızda yer alan okunacak ve okunmuş makalelerinizi organize eder,
Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde dokümanlarınızı okuma imkanı sağlar,
Araştırma alanınızdaki diğer arastırmacılarla işbirliği yapmanıza olanak tanır,
Okuduğunuz makaleleri temel alarak size aynı konuda okuyabileceğiniz başka makaleleri önerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : e-Tez veri tabanı
Konu : Çok Disiplinli
İçerik : MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim


Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Biotechnology, Dentistry, Pharmacy, Ecology, Physics, Imunology, Cancer, Chemistry, Materials Science, Microbiology.
İçerik : Temel olarak Biyoteknoloji, Dişçilik, Eczacılık, Ekoloji, Fizik, İmunoloji, Kanser, Kimya, Malzeme Bilimi, Mikrobiyoloji, Yer Bilimleri gibi 11 konudan oluşmaktadır. Nature Research, Nature Reviews Journals, Nature Clinical Practices Series, NPG Academic and Society Journals’ları kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Haber Veri Tabanı
Konu : Haber
İçerik : Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.
İçerik: 1,200+ tam metin gazete, 130 haber bülteninden haberler, 67 milyona yakın tam metin makale. Öne çıkan gazeteler: The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis)
Haber bülteni kaynakları: AP (Associated Press) , CNN Wire, PR Wire , UPI (United Press International), Xinhua (China). Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları: ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, National Public Radio, PBS.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Haber Veri Tabanı
Konu : Haber
İçerik : EBSCO’nun Newswires adlı veri tabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire’ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires’ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : Karma veri tabanı
Konu : Çok Disiplinli Veri Tabanı
İçerik : OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır. Veri tabanı 2700 kurumsal arşiv ve Açık Erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla yayın içerir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim


Smiley face Smiley face
Tür : Tez Veri Tabanı
Konu : Beşeri ve Sosyal Bilimler
İçerik : Bu veritabanı, beşeri ve sosyal bilimler alanında 1861 yılından günümüze kadar yayınlanan 1 milyondan fazla teze tam metin erişim sağlanabilmektedir.
Abonelik Durumu : EKUAL – ULAKBİM


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji.
İçerik : Tarım, biyoloji bilimleri, sanat, beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, ticaret, yönetim ve finans, kimya mühendisliği, kimya, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yer bilimleri, ekonomi, ekonometri ve finans, mühendislik ve teknoloji, çevre bilimleri, immünoloji ve mikrobiyoloji, malzeme bilimi, matematik, tıp, ilaç bilimi, zehirbilim, eczacılık, fizik ve astronomi, psikoloji, sosyal bilimler, enerji. 1997 yılından günümüze kadar erişilebilir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Atıf veri tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Kütüphanecilik, Hukuk, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
İçerik : Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanı olan Scopus, Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000’in üzerindeki yayıncının 18.500’ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Sosyal Bilimler
İçerik : Sosyal ve beşeri bilimler alanında Türkiye’de yayımlanan 325’ten fazla dergiyi içermektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarını içeren toplam 1326 dergiden oluşmaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Eğitim
İçerik : Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Makale Veri Tabanı
Konu : Mühendislik, İşletme ve Ekonomi, İstatistik, Hukuk, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Dil ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Sosyoloji ve Antropoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm, Uluslararası ilişkiler ve Politika.
İçerik : Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin 1,200’den fazla dergisine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veri tabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Benzerlik Tespit Platformu
Konu : İntihal
İçerik : Turnitin, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. Belirli bir zaman aralığında orijinal yazımı teşvik eder. Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir.

>> Kullanım kılavuzu için tıklayın:

Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face
Tür : Proje Veri Tabanı
Konu : Araştırma Projeleri
İçerik : TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin 1965’den günümüze kesin raporlarını içermektedir.
Abonelik Durumu : Açık Erişim


Smiley face
Tür : İntihal
Konu : Benzerlik Kontrolü
İçerik : Unicheck, ödev, akademik tez, araştırma ve projeler üzerindeki olası benzerlikleri tespit eden bir bilişim programıdır. Unicheck, akademik öğrenci ödev ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu anlamda, kopyacılığa teşviki önleyip, araştırmayı özendiren bir yazılımdır.
Abonelik Durumu : Deneme
Deneme Süresi : 13 Ekim 2017 – 13 Ekim 2018


Smiley face Smiley face
Tür : Haber Veri Tabanı
Konu : Haber
İçerik : EBSCO’nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000’den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Atıf veri tabanı
Konu : Mühendislik, Sanat ve Mimarlık, İstatistik, Felsefe ve Psikoloji, Eğitim, Bilim ve Teknoloji, Tarih ve Arkeoloji, Turizm.
İçerik : Social Sciences Citation Index (1980-günümüze): Sosyal bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Science Citation Index (1980-günümüze): Fen bilimleri alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.). Arts and Humanities Citation Index (1980-günümüze): Güzel sanatlar ve insani bilimler alanındaki çalışma raporları ile makalelerin özet ve referans bilgilerini içerir. Ayrıca bu veri tabanı yazar ve makale atıf sayılarını da verir. (Bir makaleye kaç defa atıf yapıldı, makaleye nerede atıf yapıldı, makaleye kimler atıf yaptı vb.)
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : Dergi Veri Tabanı
Konu : İşletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik
İçerik : Wiley Online Library veritabanı eski sayıları dahil 1.500’den fazla tam metinli dergiyi içerir. Dergiler; işletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik konularını kapsamaktadır.
Abonelik Durumu : ULAKBİM – EKUAL


Smiley face Smiley face Smiley face
Tür : eBook Koleksiyonu
Konu : Çok Disiplinli
İçerik : World eBook Library akademik araştırmalara yardımcı elektronik kitap ve elektronik belgelerin sunulduğu dünyanın en büyük elektronik kütüphanelerinden biridir. 4.000.000’den fazla akademik belgeye tam metin erişim sağlar.
Abonelik Durumu : Abone


Smiley face
Tür : Tez Veri Tabanı
Konu : Çok Disiplinli
İçerik : Bu veritabanı, üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler elektronik ortama aktarılarak İnternet üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. Veri tabanı elektronik ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.
Abonelik Durumu : Açık Erişim