Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Kütüphane

Kullanıcı Hakları

İHÜ Kütüphane’nin öncelikli görevi, Üniversite mensuplarının (öğretim üyeleri, öğrenciler ve personel) eğitim-öğretim, danışma, araştırma ve idari ihtiyaçlarını desteklemektir.

Kütüphane olanakları, koleksiyonları ve hizmetleri bilgi gereksinimi olan diğer bilim insanı ve araştırmacılar tarafından da izin verilmesi halinde kullanılabilir.

Kütüphane, üniversitenin misyonunu desteklemeyi, bu doğrultuda kütüphane kaynaklarını derlemeyi ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlar. Üniversite mensupları, kütüphane alanını, kaynaklarını ve hizmetlerini kullanmak için birinci önceliğe sahiptir. Üniversite mensubu olmayan kişiler (araştırmacılar, ziyaretçiler ve çevre halkı) koleksiyonları ve hizmetleri kullanmak için kütüphaneye girebilirler. İHÜ mensubu olmayanlar kütüphane olanaklarını belirlenen koşullar çerçevesinde kullanabilir.

Bu dokümanda özetlenen hususlar, İHÜ Kütüphane kullanıcılarının rahatı, güvenliği ve konforu için oluşturulmuştur.

 

Ödünç Alma Hakları

İHÜ öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli, kaynakları kütüphane içinde kullanabilir veya ödünç almak için Ödünç Verme birimine başvurabilirler.

 

Kullanıcı Hakları

 • Kütüphane çalışanlarından kibarca yardım alma.
 • Irk, din, cinsiyet, köken, engellilik veya yaştan bağımsız olarak kütüphane kaynaklarına erişim.a
 • Uygun koşullarda kütüphane kaynaklarından yararlanma.
 • Güvenli araştırma ve çalışma ortamı.
 • Temiz bir fiziksel ortam.

 

Kullanıcı Sorumlulukları

 • Diğer kullanıcılarla ve personel ile nazik bir şekilde iletişimde bulunmak.
 • Kütüphane materyallerini temiz, işaretlemeden ve zarar vermeden kullanmak.
 • Belirlenmiş Sessiz Çalışma alanlarında sessiz bir ortam sağlamak.
 • Kütüphanenin bilgisayar kullanım kurallarına uymak.
 • Araştırma veya diğer kütüphane çalışmalarını engelleyen davranışlardan uzak durmak.
 • Talep edilmesi halinde geçerli bir kimlik belgesi göstermek.

 

Bilgisayar Kullanım Politikası

 • Kütüphane, Üniversite’nin hedefleri doğrultusunda bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve çeşitli ihtiyaçlar için bilgisayarlı çalışma alanı oluşturmuştur.
 • İHÜ mensupları e-Kütüphane salonundaki bilgisayarları kullanabilir.
 • Bilgisayarlar araştırma ve eğitim amaçlı kullanılmalıdır.

 

Yiyecek ve İçecek Politikası

 • Kütüphanede yiyecek ve içeceklere izin verilir (Derin Sessiz Çalışma Salonu ve e-Kütüphane alanı hariç).
 • Lütfen atıkları çöpe atınız ve kütüphaneyi temiz tutunuz.
 • Dışarıdan sipariş edilen yemek siparişleri bina girişinde teslim alınmalıdır.

 

Davranış Kuralları

 • Kurallara ve yönergelere uymayan kullanıcıların Kütüphaneden çıkmaları istenebilir.
 • Yayınlar, ödünç alma işlemi yapılmadan dışarıya çıkarılmaz.
 • Cep telefonları sessiz veya titreşim pozisyonuna alınmalı, telefon görüşmeleri Kütüphane dışında yapılmalıdır.
 • Sessiz Çalışma alanı olarak belirlenmiş olan Derin Sessiz Çalışma Salonunda cep telefonu kullanımı yasaktır.

 

Turlar

Ziyaretçi ve öğrenci gruplarının Kütüphaneyi gezmelerine izin verilir. Grup ziyareti planlamak için 0212 692 0212/1142 numaralı telefon ile Okuyucu Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz veya [email protected] adresine mesaj atabilirsiniz.

 

Kayıp Eşyalar

Unutulan veya Kaybedilen eşyalar Danışma Masasında tutulur.

 

Kütüphane Kullanımı ve Kurallar

 • İHÜ kampüsünde tütün içilmez. Dolayısıyla kütüphaneye ait herhangi bir alanda tütün kullanımı yasaktır.
 • Kütüphane kamera sistemi ile izlenmektedir. Kütüphanedeki kamera sistemi, kütüphane kaynaklarının, ziyaretçilerin ve çalışanların korunması ve güvenliği içindir.
 • Güvenlik gerekçesiyle 16 yaşından küçük kullanıcılar bir yetişkin nezaretinde Kütüphaneden yararlanabilir.
 • Giriş, çıkış, merdiven, koridor ve kitapların bulunduğu alanların kullanımı engellenmemelidir.
 • Engelli bireylere yardımcı olan ekipman haricinde, Kütüphanede bisiklet, kaykay, paten veya diğer tekerlekli araçlar kullanılamaz.
 • Kütüphane içerisinde çekim yapmak veya fotoğraf çekmek için önceden izin alınmalıdır.
 • Raflarda bulamadığınız kaynaklar için kütüphaneciden yardım isteyiniz.
 • Kütüphaneden çıkarken almış olduğunuz kaynakları kütüphaneciye gösteriniz.
 • Kütüphanedeki kaynaklar elektronik olarak korunmaktadır. Alarm zilinin çalması durumunda ilgili kişinin çantasına bakılabilir.
 • Kütüphane den kaynaklarını izinsiz alan veya zarar veren kullanıcılar disiplin kuruluna sevk edilerek hakkında yasal işlem yapılır.
 • Ayrılan veya mezun olanlar Kütüphaneyle ilişkisi olmadığını gösteren belge almakla yükümlüdürler.
 • Kütüphane tarafından e-posta ve diğer yollarla yapılan uyarıya rağmen ödünç aldığı kaynağı iade etmeyen kullanıcıların hesabı askıya alınır.
 • Kütüphane kaynaklarından çekilecek fotokopiler telif hakları doğrultusunda olmalıdır ve bunun sorumluluğu kullanıcıya aittir.
 • Kitapları kullandıktan sonra raflara yerleştirmeyiniz.
 • Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz ve gürültü yapılmaz.
 • Ödünç alınan kütüphane kaynağının kaybedilmesi veya zarara uğratılması durumunda kaybeden tarafından piyasadan yenisi temin edilir veya Kütüphane tarafından belirlenen bedeli alınır. Ayrıca kaybedilen veya yenisi alınan kaynaklar için Kütüphane tarafından her yıl belirlenen kütüphane kaynağı kayıt işlem bedeli, kaynağın fiyatına eklenir.

 

Uyarı

Kütüphane, kullanıcı ve personelin haklarını korumak, uygun bir akademik ortam yaratmak, onlara güvenli, rahat ve uygun bir ortam sağlamak için düzenlemeler yapmıştır. Tüm kullanıcıların, başkalarının haklarına ve ihtiyaçlarına saygı duymak ve çalışmak için elverişli bir ortama katkıda bulunması beklenir. Kütüphanenin alan, kaynak ve hizmetlerinin sorumsuzca kullanılmasına, kullanıcı veya çalışanlara saygısızlık yapılmasına izin verilmez. Ayrıca, üniversite sınırları içinde, herkesin üniversite kurallarına uyması gerekmektedir.

Bu düzenlemelere uymak istemeyen kullanıcılardan Kütüphaneden ayrılmaları istenir. Bunu yapmayı reddedenler Üniversite güvenliği tarafından dışarı çıkarılır ve Kütüphaneye girişlerine izin verilmeyebilir.