Personel ve Bölümler

Sönmez ÇELİK
Daire Başkanı

sonmez.celik @ ihu.edu.tr

Esra Kalyoncu
Kütüphaneci / Teknik Hizmetler

esra.kalyoncu @ ihu.edu.tr

Alaaeddin Eyüpoğlu
Uzman / Teknik Hizmetler

alaaeddin.eyupoglu @ ihu.edu.tr

Ahmet Faruk Bilgen
Kütüphaneci / Bilgi ve İletişim Teknolojileri

ahmet.bilgen @ ihu.edu.tr

Meryem Karademir
Kütüphaneci / Kullanıcı Hizmetleri

meryem.karademir @ ihu.edu.tr

Kübra Bostancı
Kütüphaneci / Kullanıcı Hizmetleri

kubra.bostanci @ ihu.edu.tr