Bağışçılar

Kitap dostları Kütüphaneye sürekli bağışta bulunmaktadırlar. Bağışta bulunan kişi ve kurumların adları bu sayfada listelenmektedir. Ayrıca bağışçılarımızın isimleri kitapların içine ve Kütüphane katalog kaydına işlenmektedir: