Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Kütüphane

Doküman Sağlama (ILL)

Kütüphanelerarası ödünç ve doküman sağlama hizmetinden (ILL) sadece akademik personel yararlanabilir.

Bu hizmet için taleplerin aşağıdaki form aracılığı ile Kütüphaneye iletilmesi gerekmektedir:

Doküman sağlama kapsamında, İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesinde bulunmayan kitap ve makalelerin diğer kütüphanelerden karşılanması veya diğer kütüphanelerin bu yöndeki taleplerinin karşılanması hizmeti verilir.

ILL istekleri hakkında bilinmesi gerekenler:

  • Başvuru Türleri: KİTS ve TÜBESS üzerinden yapılan başvurular kabul edilir.
  • Ödünç Verilmeyenler: Genel koleksiyon dışında kalan yayınlar ödünç verilmez.
  • Materyal Sayısı ve Gün: İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi bir kuruma aynı anda 5 adet yayını, İstanbul içinde 15 gün, İstanbul dışına 21 gün süre ile ödünç verir. Diğer üniversite kütüphanelerinden talep edilebilecek kaynak sayısı, o üniversitenin doküman sağlama politikasına göre değişmektedir.
  • Süre Uzatma: Üzerinde ayırtma isteği olmayan yayınlar için uzatma işlemi yapılabilir.
  • Ayırtma: Ödünç alınmış bir kaynak için ayırtma yapılabilir. İstekte bulunan kütüphaneye yayının iade edildiğine dair e-posta gönderilir. Kütüphane KİTS veya TÜBESS üzerinden isteğini bildirmeli ve ayırtılan kitapla ilgili kütüphanemiz bilgilendirilmelidir.
  • Gecikme: İstekte bulunan kütüphaneye ait gecikmiş yayın(lar) varsa yeni istekler beklemeye alınır.
  • Geri Çağırma: Gerekli görüldüğü hallerde iade tarihi beklenmeden yayın geri çağrılabilir. Çağrıyı takip eden 72 saat içinde yayınlar iade edilmelidir.
  • Kayıp ve Hasar: Yayının kaybı ya da zarar görmesi durumunda telafi edilmesinden istekte bulunan kütüphane sorumludur.